XSplit VCam Logo

XSplit VCam

vCam: ซอฟต์แวร์พื้นหลังของเว็บแคม

XSplit VCam ทำให้การลบการและเบลอพื้นหลัง มีความทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเว็บแคมใดก็ได้ โดยไม่ต้องใช้กรีนสกรีนราคาแพง และการตั้งค่าแสงที่ซับซ้อน