XSplit Logo
XSplit Logo

สื่อประชาสัมพันธ์ - คู่มือแบรนด์และโลโก้

คู่มือแบรนด์

XSplit คือแบรนด์ที่มอบเครื่องมือครบครันที่นักสร้างสรรค์ต้องการเพื่อสร้างวีดีโอเนื้อหาที่สวยงามและประทับใจ เพราะฉะนั้น เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้ามีการใช้โลโก้และแบรนด์ของเรา โปรดอ้างอิงชุดโลโก้ด้านล่างและเอกสารแนวทางสำหรับแบรนด์ของเราเพื่อทำให้ทุกอย่างดูสะอาดตาและเรียบง่าย

โลโก้ของเรา