XSplit 和華碩合作關係

XSplit Gamecaster & Asus GPU Tweak

立即購買符合條件的華碩顯卡並獲得

1年 XSplit 高級證書

(USD 99.95/年)

使用 XSplit Gamecaster 與您所有的 PC 遊戲

簡單地啟動 XSplit Gamecaster 和您所選擇的遊戲, 點擊 CTRL + TAB 造就遊戲中疊加並開始直播或記錄你的遊戲.

自定義GPU Tweak 按鈕

借助XSplit Gamecaster的GPU Tweak集成,您可以使用自己的GPU Tweak配置文件修改時鐘速度,電壓,風扇性能等等! 無需離開遊戲即可優化您的PC遊戲體驗! (此功能需要GPU Tweak v2.8.0.8和XSplit Gamecaster v2.2.1502.1734或更高版本)。

GPU 調整集成

創建 GPU 設定檔, 調整時脈速度, 電壓和風扇速度, 以調整您的圖形卡的確切方式你想。根據您的經驗水準, 選擇 GPU 調整的標準或高級模式。選擇標準模式以訪問直觀的選項, 便於調整。這對於學習如何調整圖形卡的人來說是很好的。或者, 嘗試使用高級模式進行複雜和廣泛的優化選項, 以實現對有經驗的超頻的完全控制。

14天XSplit高級證書兌換

步驟 1

安裝華碩圖形卡。

步驟 2

開始 XSplit Gamecaster。

步驟 3

使用 XSplit 帳戶登錄。

1年 XSplit高級證書兌換

步驟 1

填寫圖形卡上的 PPID 和序號。

步驟 2

使用您的華碩帳戶登錄並註冊您的產品。

步驟 3

完成調查表。

步驟 4

獲得兌換碼

14天高級

GeForce Titan 系列
GTX Titan X, GTX Titan Z, GTX Titan Black, GTX Titan

GeForce GTX 10 系列
GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050TI, GTX 1050

GeForce 900 系列
GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960, GTX 950

GeForce 700 系列
GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760, GTX 750Ti, GTX 750, GT 740

GeForce 600 系列
GTX 690, GTX 680, GTX 670, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti Boost, GTX 650 Ti, GTX 650

RADEON RX400 系列
RX480, RX470, RX460

Radeon R9 系列
R9 FURY X, R9 FURY, R9 390X, R9 390, R9 380, R9 295X2,\r
R9 290X, R9 290, R9 285, R9 280X, R9 280,R9 270X, R9 270

Radeon R7 系列
R7 370, R7 360, R7 265, R7 260X, R7 260, R7 250X, R7 250

1 年高級會員

GeForce Titan 系列
GTX Titan X, GTX Titan Z, GTX Titan Black, GTX Titan

GeForce GTX 10 系列
GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060

GeForce 900 系列
GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960

GeForce 700 系列
暫不可用

GeForce 600 系列
暫不可用

RADEON RX400 系列
RX480

Radeon R9 系列
R9 FURY X, R9 FURY, R9 390X, R9 390, R9 380, R9 295X2,\r
R9 290X, R9 290, R9 285, R9 280X, R9 280

Radeon R7 系列
暫不可用