XSplit Logo
เครื่องมือนำเสนอ XSplit

เครื่องมือนำเสนอ XSplit

XSplit Presenter ช่วยทำให้การนำเสนองานของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะประชุมออนไลน์หรือไลฟ์สตรีมก็ตาม